Bent u een relatietherapeut? Log in of meldt u aan:

CVZ wil relatietherapie uit GGZ-pakket

familie_therapieTot nog toe is er weinig ruchtbaarheid gegeven aan het advies van het College voor Zorgverzekeringen om relatietherapie binnen de ggz niet meer te vergoeden. Maar dat zal veranderen als dat aan psychotherapeut Albert Neeleman ligt. Hij is behandelmanager bij De Keerkring, kenniscentrum voor partnerrelatie en psychiatrie van GGZ Drenthe.
‘De verzekeraars zijn flink aan het experimenteren met hun nieuw verworven macht.’

De ChristenUnie en de SGP hebben er al vragen over gesteld aan minister Schippers: gaat zij het advies van het College voor Zorgverzekeringen overnemen? In zijn advies De geneeskundige GGZ stelt het college voor om hulp voor relatieproblemen uit het basispakket te halen. Alleen ‘onbetwistbare ggz’ mag in het pakket. Kamerlid Joël Voordewind organiseert een rondetafelgesprek over relatieversterking en scheidingspreventie. Hij doet dat onder meer  in samenwerking met De Keerkring, stichting EFT- Nederland en de Vereniging voor gezinstherapie.

Het CVZ vindt dat er bij relatieproblemen geen sprake is van een stoornis, dus dat die niet thuishoren in de gespecialiseerde geneeskundige ggz. Heeft het CVZ gelijk? Albert Neeleman:Veel mensen kunnen inderdaad prima naar een relatietherapeut, maar er is een groep mensen voor wie het uitermate belangrijk is dat relatietherapie beschikbaar blijft binnen de ggz. Dat zijn onder meer  mensen bij wie wel degelijk sprake is van een stoornis. Ook paren die geen psychiatrische stoornis hebben, maar niet goed functioneren omdat ze hun emoties niet meer onder controle hebben, moeten behandeld kunnen blijven. Dat zijn mensen die heel boos, wanhopig of verdrietig zijn. In een aantal gevallen is bijvoorbeeld huiselijk geweld aan de orde. Bij deze groep is er sprake van veel lijden en dan is gespecialiseerde behandeling noodzakelijk.’

Wat gebeurt er wanneer deze mensen geen gespecialiseerde hulp krijgen? ‘Relatieproblemen geven verstoringen in het stresssysteem en kunnen zo leiden tot psychopathologie. Maar ook tot lichamelijke ziektes of geweld.  Mensen die ernstig ontregeld raken,  gaan naar de huisarts en de crisisdienst. Relatieproblematiek gaat gepaard met een verhoogde kans op auto-ongelukken, zelfmoord en doodslag. De Amerikaanse psychologen en relatietherapeuten Mark Whisman en Donald Baucom hebben in 2011 een overzicht van onderzoek gepubliceerd naar het verband tussen relatieproblemen en psychopathologie. Het is heel indrukwekkend als je dat onderzoek goed tot je laat doordringen.’

Hoe behandelt De Keerkring deze mensen?Per jaar hebben we iets van 250 aanmeldingen, voornamelijk paren. De helft krijgt poliklinische behandeling, de rest klinische of dagklinische  parengroepstherapie.  Het hangt af van de problematiek hoe lang de behandeling duurt. Sommige echtparen zijn na een paar maanden klaar, anderen hebben een paar jaar nodig. We weten uit ons effectonderzoek dat tweederde van de echtparen na anderhalf jaar individueel minder klachten hebben en hun problemen samen kunnen oplossen. De groep die op termijn het minste baat heeft bij behandeling zijn mensen met een vermijdende hechtingsstijl.’ In plaats van de aanpassingsstoornis wordt nu vaak angst en depressie gediagnosticeerd.  Gaat het met relatietherapie dezelfde kant op als de vergoeding stopt?  ‘Dat is precies wat er gaat gebeuren. Als de zogenoemde V-codes, daaronder vallen levensfaseproblemen, rouw en ook relatieproblematiek, niet meer worden vergoed, dan voorspel ik dat er veel meer individuele stoornissen in de dbc worden geboekt. ’

 Maar dan kan een echtpaar niet meer samen in behandeling. ‘Nee, alleen als beiden een stoornis hebben. Dus stellen van wie er een bijvoorbeeld een autistische stoornis heeft, vallen buiten de boot. Zo’n relatie is ongelooflijk gecompliceerd, daar hebben we nu een programma voor. Dat zouden we dan niet meer mogen uitvoeren.’

Is er bij heftige relatieproblematiek altijd sprake van een onderliggend psychisch probleem? ‘Vaak wel. En daar komen mensen later achter, zoals jeugdtrauma’s. Dan hebben we minder moeilijkheden met de verzekeraar. Maar  in de afgelopen weken heeft een contractmanager van de zorgverzekeraar bij ons aan de deur geklopt. Hij zei: “Op grond van het CVZ-rapport vinden wij dat uw zorgverlening niet meer rechtmatig is”. Nou dat is nogal wat na twintig  jaar, want zolang bestaat de Keerkring. We hebben hem en een collega-verzekeraar uitgenodigd om binnenkort bij ons op bezoek te komen.’

Ze lopen vooruit op het besluit van de minister?Dat denk ik wel. Kijk die verzekeraars hebben van de minister een ferme duw in de rug gekregen. Volgens mij zijn ze flink aan het experimenteren met hun nieuw verworven macht.’

Het valt op dat GGZ Drenthe in tegenstelling tot stichting EFT-Nederland niets op haar website schrijft over deze laatste dreigende bezuiniging. Sterker, De Keerkring is nauwelijks vindbaar op de site, terwijl jullie het enige ggz-behandelcentrum voor relatieproblemen in Nederland zijn. ‘Misschien wel ter wereld. Alleen in Noorwegen bestaat iets soortgelijks. We behandelen niet alleen- er werken hier ongeveer zeventien mensen – we zijn ook een kenniscentrum. Maar de reden waarom de verzekeraar ons zo op de korrel neemt, is dat we een website hadden die heel toegankelijk is voor cliënten, en naar de zin van de verzekeraar te weinig psychiatrie uitstraalt. We zijn bezig om te kijken hoe de site recht kan doen aan de realiteit, maar niet te veel strijd oplevert met de zorgverzekeraar. ’

De verzekeraar bepaalt hoe jullie site eruit ziet?Zo is dat, en ik ben bang dat als de politieke wind niet verandert dat dat de realiteit is voor de komende jaren.’

december 21, 2012 |

Reacties zijn gesloten.

Spring naar de toolbar