Bent u een relatietherapeut? Log in of meldt u aan:

Relatietherapie

Relatietherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op de problemen tussen partners in een relatie. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de partners meestal samen in therapie komen. Alle soorten relatietherapie dienen hetzelfde doel: kijken of de betrokken partners nader tot elkaar te brengen zijn.

Een therapeut is daarbij een onafhankelijke en onpartijdige derde, die niet oordeelt maar respect toont voor de zienswijze van beide partijen. Hij of zij is in staat om te zorgen dat jullie elkaar beter begrijpen.

Wanneer relatietherapie?

Wanneer is relatietherapie zinvol? Het doel van relatietherapie is om samen met je partner te onderzoeken of problemen op te lossen zijn. Bij het ene relatiekoppel blijkt er nog genoeg basis te zijn om samen verder te gaan en bij het andere relatiekoppel concluderen zij samen dat het beter is om elk hun eigen weg te gaan.
Lees verder over wanneer relatietherapie voor jullie zinvol is

Wat doet een relatietherapeut?

Een relatietherapeut (systeemtherapeut of gezinstherapeut) helpt bij relatieproblemen. Bij relatie- en systeemtherapie wordt ervan uitgegaan dat de cliënt deel uitmaakt van een systeem (bv. gezin, partnerrelatie). Er wordt gekeken naar de wisselwerking in het systeem. Als het gehele systeem wordt betrokken in de behandeling, dan is er sprake van gezinstherapie.
Lees verder over wat een relatietherapeut precies doet

Wordt relatietherapie vergoed door de zorgverzekeraar?

Als u voor relatietherapie gebruik maakt van een therapeut of psycholoog in 2013, dan is het goed om te weten dat de voorwaarden zijn veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Deze veranderingen zijn sterk afhankelijk van welke zorgverzekeraar u en uw partner hebben.
Lees verder over vergoedingen door de zorgverzekeraar

Beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) is een beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten. De NVRG bestaat sinds 1983 als zelfstandige specialistische psychotherapie vereniging; daarvoor maakte de NVRG deel uit van de NVGP. Momenteel heeft de vereniging ruim 1800 leden.
Lees verder over de NVRG

Spring naar de toolbar