Bent u een relatietherapeut? Log in of meldt u aan:

Wat doet een relatietherapeut?

relatie therapie sessieBij een groot scala aan relatieproblemen kan relatietherapie uitkomst bieden. Partners die langzaam ‘uit elkaar groeien’, of juist vaak hevige ruzies hebben kunnen baat hebben bij relatietherapie. Bij seksuele problemen, jaloezie en ontrouw kan een relatietherapeut oplossingen aandragen en de communicatie over problemen bespreekbaar maken. Vaak is de communicatie vastgelopen: een relatietherapeut is gespecialiseerd om partners stap voor stap hierin te begeleiden.

Wat doet een relatietherapeut?

Een relatietherapeut helpt bij relatieproblemen. Hij of zij kan zich ook systeem- of gezinstherapeut noemen. Bij relatie- en systeemtherapie wordt er nl vanuit gegaan dat de cliënt deel uitmaakt van een systeem (zoals een gezin of de partnerrelatie). Er wordt gekeken naar de wisselwerking in het systeem. Als het gehele gezin wordt betrokken in de behandeling, dan is er sprake van gezinstherapie.

Werkwijze van een relatietherapeut

Een relatietherapeut zal met u en uw partner op zoek gaan naar andere manieren om met de bestaande problemen om te gaan. Er wordt met u beiden gezocht naar de achtergrond van de problematiek. Vaak wordt met u beiden gekeken naar het gezin van herkomst: dat kan soms veel inzicht geven in het ontstaan van problemen. Ook wordt er vaak geoefend met het op een meer constructieve wijze communiceren met elkaar. U krijgt huiswerkopdrachten mee om samen te oefenen met datgene wat in de therapie sessie aan de orde is geweest.

Hoe lang duurt een relatietherapie?

Een zitting duurt meestal één à anderhalf uur. In het begin vinden de zittingen vaak om de twee weken plaats. In een afbouwfase, wanneer het beter gaat, is er meestal een langere tussentijd. Vaak zal de therapeut in het begin een aantal bijeenkomsten met u afspreken, bijvoorbeeld vijf. Bij de afbouw worden vaak een aantal follow-up gesprekken met u afgesproken.

Spring naar de toolbar