Bent u een relatietherapeut? Log in of meldt u aan:

Specialisaties

Uiteraard zijn er veel verschillende therapievormen: denk daarbij aan de oplossingsgerichte therapie (waarbij er met name gekeken wordt naar oplossingen i.p.v. een focus op de oorsprong van problemen) of de psychoanalytische aanpak waarbij er meer aandacht is voor de psycho sociale achtergrond van beide partners.

Naast relatietherapie is het soms verstandiger om te kiezen voor een bredere aanpak die verder gaat dan enkel het relatiekoppel; we spreken dan over gezins- of systeemtherapie.

De afgelopen jaren is Emotionally Focused Therapy (ook wel EFT genoemd) sterk in opkomst als praktisch model voor relatietherapie.

Welke vormen van relatietherapie?

Relatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. Dit is een therapievorm die zich bezighoudt met problemen tussen partners in een relatie. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de partners meestal samen in therapie komen.
Lees verder over de verschillende soorten relatietherapie

Wanneer kiezen voor gezinstherapie?

Bij gezinstherapie zijn de gezinsleden samen in therapie. Deze therapievormen worden ook systeemtherapie genoemd. Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen, zoals het gezin van herkomst, de partnerrelatie, de familie, de woonbuurt of het werk. De systeemtherapeut beschouwt en behandelt problemen van individuen niet als op zichzelf staand, maar plaatst ze steeds in sociaal verband. In de therapie gaat het over de invloed die problemen van een gezinslid of partner hebben op de anderen in het systeem en hoe deze anderen de problemen van de aangemelde cliënt beïnvloeden. De systeemtherapeut gaat op zoek naar patronen in interacties die het problematische gedrag in stand houden. De nadruk van deze vorm van therapie ligt op het veranderen van deze patronen. Welke systemen bij de behandeling betrokken worden, wordt bepaald in overleg met u.
Lees verder over gezinstherapie en systeemtherapie

Wat doet een eerstelijnspsycholoog?

De eerstelijnspsycholoog biedt in nauwe samenwerking met de huisarts eerstelijnspsychologische hulp aan cliënten met de meest voorkomende psychische klachten. De eerstelijnspsycholoog helpt de cliënt door een diagnose te stellen en hulp aan te bieden met een toegesneden behandeling. Deze behandeling is gericht op het opheffen of beheersbaar maken van de psychische klachten en de daaruit voortvloeiende problemen. Cliënten met een andere behandel indicatie verwijst de eerstelijns psycholoog door naar de tweedelijnszorg of een gespecialiseerde hulpverleningsinstelling.
Lees verder over wat een eerstelijnspsycholoog voor jullie kan betekenen

Wat is Emotionally Focused Therapy (EFT)?

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een model voor relatietherapie, dat gebaseerd is op de hechtingstheorie. Het stelt de emoties van de partners centraal en streeft naar een verbeterde emotie-interactie binnen het systeem. EFT is een integratief model, waarin drie perspectieven gecombineerd worden: de hechtingstheorie, het intrapsychische of experientiële perspectief en het interpersoonlijke- of systemische perspectief. EFT is wetenschappelijk onderbouwd en evidence based.
Lees verder over het EFT model

Online relatietherapie

Jij en je partner werken in je eigen omgeving aan de behandeling. Jij, je partner en de relatietherapeut zijn tijdens de therapie sessie allemaal online. Hierna hebben jullie beiden in je vertrouwde omgeving rustig de tijd om na te denken over wat je hebt besproken.
Lees verder over online relatietherapie

Spring naar de toolbar