Bent u een relatietherapeut? Log in of meldt u aan:

Gezinstherapie

Bij gezinstherapie zijn de gezinsleden samen in therapie. Deze therapievorm worden ook ‘systeemtherapie’ genoemd: ieder mens maakt nl deel uit van verschillende sociale systemen, zoals het gezin van herkomst, de partnerrelatie, de familie, de woonbuurt of het werk.

De systeemtherapeut beschouwt en behandelt problemen van individuen niet als op zichzelf staand, maar plaatst ze steeds in sociaal verband. In de therapie gaat het over de invloed die problemen van een gezinslid of partner hebben op de anderen in het systeem en hoe deze anderen de problemen van de aangemelde cliënt beïnvloeden.

De systeemtherapeut gaat op zoek naar patronen in interacties die het problematische gedrag of de problematische relatie in stand houden. De nadruk van de therapie ligt op het veranderen van deze patronen.

Welke systemen bij de behandeling betrokken worden, wordt bepaald in overleg met jullie als cliënt.

Systeemtherapie voor gezinnen

De therapie bestaat uit gesprekken met een systeemtherapeut. De therapeut zal doorgaans alle betrokkenen uitnodigen voor een eerste gesprek. In de eerste fase van de behandeling wordt gezamenlijk een behandelplan gemaakt, waarin onder meer staat wat de verwachtingen en doelstellingen van de therapie zijn en wie bij de behandeling betrokken zullen worden. Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en de therapeut zoekt samen met de deelnemers naar manieren om daar anders mee om te gaan. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en gaan begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Soms wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om dingen anders te doen dan voorheen.

Duur relatietherapie

De duur van de therapie varieert. Vaak zal de therapeut in het begin een aantal bijeenkomsten afspreken, bijvoorbeeld vijf. Daarna wordt bekeken of meer zittingen nodig zijn. Een zitting duurt meestal één à anderhalf uur. In het begin vinden de sessies vaak om de twee weken plaats. In een afbouwfase, wanneer het beter gaat, is er meestal een langere tussentijd.

Spring naar de toolbar