Bent u een relatietherapeut? Log in of meldt u aan:

Relatietherapie

Relatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. Het is een therapievorm die zich bezighoudt met problemen tussen partners in een relatie. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de partners meestal samen in therapie komen.

Verschillende vormen van relatietherapie

Alle soorten relatietherapie dienen hetzelfde doel: de betrokken partners nader tot elkaar brengen en hun relatie redden. Ondanks dit gemeenschappelijke doel, zijn er diverse sterk uiteenlopende therapievormen.

Enkele vormen van relatietherapie zijn:

Oplossingsgerichte relatietherapie

Deze therapievorm richt zich met name op de oplossing van het probleem en niet op het ontstaan ervan. De therapeut maakt de betrokkenen vooral bewust van de momenten dat het wél goed gaat.

Psychoanalytische relatietherapie

De therapeut met een psychoanalytische achtergrond zal de oorzaken van de relatieproblemen vooral zoeken in de emotionele conflicten uit de kindertijd van de beide partners. De partners kunnen in de therapie hun onverwerkte emoties opnieuw ervaren. Zo kunnen de emoties die de relatie in de weg staan, alsnog verwerkt worden.

Relatietherapie via internet

Door de komst van het internet raakt relatietherapie via internet steeds meer ingeburgerd. Voor de een betekent deze vorm van therapie ‘gemak dient de mens’, maar critici vinden het een onpersoonlijke manier van therapie. Zij zijn van mening dat de therapeut fysiek aanwezig moet zijn bij zijn cliënten.

Wanneer is relatietherapie gewenst?

Iedereen heeft in zijn of haar relatie te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij een gezonde relatie. Als de problemen ernstig zijn of lang duren dan kunnen zij de draagkracht van de partners te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of depressie, of problematisch gedrag zoals mishandeling of verslaving. Soms liggen de problemen voornamelijk in de relationele sfeer. Soms zijn de problemen meer individueel van aard.

Partner relatietherapie kan ook preventief werken. In een relatie worden immers veel bewuste maar ook onbewuste afspraken gemaakt. Partners moeten een manier vinden om met elkaar (en met de omgeving) om te gaan. Gaat ieder zijn eigen gang of pleeg je overleg? Hoe communiceer je? Hoe onderhandel je? Hoe los je iets op? Inzicht in deze processen voorkomt problemen in een relatie. Problemen kunnen zo in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost worden.

Welk doel heeft relatietherapie?

Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat de mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren en / of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties met de andere. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgen de mensen handreikingen waardoor zij beter in staat zijn om zelf oplossingen te vinden.

Kan ik alleen in relatietherapie?

Bij relatietherapie wordt gekeken waar nu het werkelijke probleem zit. Daarbij wordt ook gekeken naar je eigen rol, want ieder heeft zijn eigen inbreng en verantwoordelijkheid in een relatie. Problemen maak je samen, dus je moet er ook samen aan werken om ze op te lossen. Relatietherapie doe je het liefst samen. Maar het komt ook voor dat 1-op-1 gesprekken met de therapeut je helpen om je eigen verwachtingen en behoefte ten op zichte van je relatie helder te krijgen. Het is vaak moeilijk om de eerste stap te zetten als je vind dat je eigenlijk gelijk hebt: het is wel een stap op de goede weg. Uit ervaring weten we dat als iemand in eerste instantie alleen naar de praktijk komt, er na verloop van tijd toch een partner mee wilt komen. Deze heeft dan thuis gemerkt dat de gesprekken een positieve invloed hebben op de relatie.

Spring naar de toolbar